Privacy statement

DATUM: maart 2022

Wie zijn wij?

PeelPioneers B.V., gevestigd aan de Koenendelseweg 29a in Den Bosch 5222 BG, is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ons KVK-nummer is 68244673. Per mail zijn wij te bereiken via info@peelpioneers.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door je in te schrijven voor een nieuwsbrief of sample aanvraag en in correspondentie en telefonisch.

Als je onze website bezoekt, stuurt de browser die jij op jouw apparaat gebruikt automatisch informatie naar de server van onze website. De volgende informatie wordt tijdelijk opgeslagen, totdat deze automatisch verwijderd worden.

– Locatiegegevens (Datum, tijd, locatie)

– IP-adres

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en besturingssysteem

Voor zakelijke klanten vragen we ook bedrijfsgegevens, zoals het KVK-nummer, betalingsinformatie, het BTW-nummer en overige informatie die nodig is voor verwerking van projecten en contractuele relaties.

Voor sollicitanten vragen we naam, adres, contactgegevens, geboortedatum, plaats, nationaliteit en kwalificatiedocumenten en vrijwillig aanvullende informatie die van belang is voor het beoordelen van jouw sollicitatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@peelpioneers.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Op basis van jouw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting (i.v.m. belasting) of als wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben, zoals het onderhouden van contact en om bij te houden waar jouw interesses liggen. PeelPioneers B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PeelPioneers B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een wettelijke bewaartermijn van gegevens voor verkoopadministratie en debiteurenadministratie zeven jaar.

Bij persoonlijke gegevens naar aanleiding van een sollicitatie worden bij afwijzing maximaal drie maanden bewaard. Bij instelling worden gegevens bewaard zolang als van toepassing is op onze bewaartermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

PeelPioneers B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. PeelPioneers B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast delen we je gegevens niet met anderen voor advertentiedoeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PeelPioneers B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@peelpioneers.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

PeelPioneers B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PeelPioneers B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@peelpioneers.nl Wij blijven werken aan betere producten en een betere website. Het kan zijn dat er daarom af en toe iets verandert in de gegevens die we vragen en verwerken. Daarnaast kan ook regelgeving veranderen wat ook aangepast wordt in dit statement.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PeelPioneers B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. PeelPioneers B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.

Onze functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Analytische cookies zorgen ervoor dat foutmeldingen geregistreerd worden. Deze geanonimiseerde data analyseren we om ervoor te zorgen dat alle functies op onze website naar behoren werken. Denk hierbij aan het aanvragen van een sample of het inschrijven van een nieuwsbrief.

Daarnaast plaatsen we tracking cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Hierbij analyseren we geanonimiseerde gegevens. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.